Gordana Đurić (1958-1999) bila je pesnikinja. Rođena je i živela u Šapcu. Avgusta 1999. nestala je u selu Belo Polje na Kosovu i Metohiji. Telo je pronađeno 27. avgusta 1999. u Podujevu. Obdukcijom je utvrđeno da je mučena i zadavljena, ali ubistvo nikada nije rasvetljeno. Sahranjena je na groblju Dragodan u Prištini. Za života je izdala jednu samostalnu zbirku pesama, na romskom jeziku, pod nazivom "Ranjeno srce". Zbirku je izdalo Društvo Vojvodine za jezik i književnost Roma. Ovde donosimo dve njene pesme.

Kiša na dlanu

Polako, sa nekom lakom tajnom
Uvlačiš se u prvom sumraku;
Evo te sa snagom dostojanstva,
S nekom kišom na dlanu.

Ima više vetra u tvojoj kosi,
O, kako svetli sjajna zvezda,
Ništavan si a tako lep,
Ko ratnik kad traži plen.

Dođi i ova tebe čeka noć,
zaćuti jaukom, to puca bol,
I nikome , baš nikome ne reci,
Nemoj reći o ljubavi.

Avas varesave bršendesa pe palma

Crdestu loćimasa thaj čorjalene
Anglune tunjarikosa po tgan mungro
Aves ladžavimaske barimasa
Varesave bršendesa pe palma.

Si majbut balvaljatar pe ćire bal
Ande jakha ćire khamaren čeraina ,
Khamčesko, a gajde šukar san
Sar marimatari so phirel plainava.

Thaj vi pe kdaje rjat av mande
Te ačes rudimava, te na mothos,
Na motho khanikaske, na phen,
Na motho sar me kamavtu.

 

Ako možeš

Govori travama
i dodirni vetar,
spreči da teče voda izvora
ako možeš

Ako možeš
ne dozvoli devojkama da mirišu
ne dozvoli devojkama da beru,
ne dozvoli devojkama cveće.

Ako možeš
uhvati me kao pticu
uhvati me kao tren
uhvati me kao zvezdu nebesku.

 

Te šaj

Motho e ćerjenđe
thaj azbosar e balval,
na muk o paj andar o teljaripe
te avesas ano šaipe

Te avesas ano šaipe
na muk e čhejenđe te s'ngaven
na muk e čhejenđe te kušen,
na muk e čhejenđe laluđa.

Te avesas ano šaipe
astarma sar e čiriklja
astarma sar o vjamoro
sar e čerain opralimatar.

--

gordana đurić