Narod Fante naseljava centralne i obalske delove Gane, i ima ih oko dva miliona, uključujući i one u okolnim zemljama kao što su Gambija, Liberija i Angola. U prošlosti su se intenzivno bavili trgovinom, što je vekovima podrazumevalo i trgovinu robljem, gde su Fante bili posrednici između Evropljana i naroda u unutrašnjosti afričkog kontinenta. 

Država Bono, osnovana u 11. veku a nestala osnivanjem moderne Gane u 20. veku, nije imala stalnu vojsku, pa su za zaštitu države bile zadužene ratničke grupe poznate pod nazivom "asafo" (sa = rat, fo = ljudi). Kao rezultat dodira sa kolonijalnim vlastima, ratnički stalež Fanta usvojio je izvesne elemente britanske vojne prakse, kao što su složena hijerarhijska organizacija i običaj izrade zastava, pravljenih od platna koje su kupovali od Britanaca.

Pored upotrebe u ratovima, zastave su imale i mnogo širi društveni značaj, pa su korišćene za obeležavanje važnih događaja, kao što su godišnji festivali, venčanja, sahrane, postavljanje novog poglavice itd. Za posebne prilike obavezno je izrađivana nova zastava, koja je predstavljala vizuelni zapis o događaju kom je posvećena. Ratnička upotreba zastava nestala je sa dolaskom britanske uprave u 19. veku, nakon čega su zadržale isključivo obrednu funkciju. Mnoge zastave nastale u tom periodu sadržale su i malu britansku zastavu, sve do 1957. godine, kada je Gana postala nezavisna država. Zastave obično sadrže prikaze ljudi i životinja, bitaka, značajnih dešavanja iz svakodnevnog života, a često i broj čete kojoj zastava pripada, i nekoliko reči na engleskom, koji je i danas zvanični jezik Gane.

Sa izumiranjem starih običaja, sve je manje povoda za izradu zastava asafo. Iako se i dalje povremeno koriste za tradicionalne svečanosti i mogu se videti u seoskim svetilištima Fanta, većina zastava asafo nalazi se u muzejima, a veoma su tražene i među privatnim kolekcionarima širom sveta.

asafo flag 17

asafo flag 08

asafo flag 09

asafo flag 10

asafo flag 11

asafo flag 12

asafo flag 13

asafo flag 14

asafo flag 15

asafo flag 16

asafo flag 18

asafo flag 19

asafo flag 20Nekomercijalni sajtovi bez oglasa, clickbaita i dnevne politike uvek su na rubu opstanka; ako vam se dopala ova priča, molimo vas da podržite postojanje Kluba putnika skromnom mesečnom donacijom – posmatrajte to kao bakšiš koji ostavljate u restoranu ako ste zadovoljni uslugom, ili kafu u jeftinijoj kafani.