Nekoliko fotografija sa petog tradicionalnog godišnjeg planinarenja Kluba putnika Srbije - noćni uspon na Jankov Kamen (1.833 mnv), Golija, vikend 29/30 maj.