Selo Lički Tiškovac nalazi se na istoku Zadarske županije, tik uz granicu sa Bosnom i Hercegovinom. Smešteno je na unskoj pruzi, jednoj od najlepših u Hrvatskoj i BiH, koja pruža najkraću železničku vezu Zagreba i Splita. Na pruzi koja je nažalost danas devastirana i izvan upotrebe. Kažu zato što seče državnu granicu 7 puta. Hr-BiH-Hr-BiH-Hr-BiH-Hr... skakuce tako pruga iz jedne države u drugu kao kakvo nestašno dete. Ili kao kakav pijanac. Oni koji su je gradili kao da su ušivali tadašnju unutardržavnu granicu iglom. Da se ne raspadne, a ipak se raspala. A tu prugu, kao svoju vernu drugu, prati fantomski Savkin autoput, nazvan po Savki Dabčević Kučar. Taj je autoput trebalo da pruži najkraću, praktično pravolinijsku vezu Zagreba i Splita, preko Bišća i Knina. Gradnja je počela krajem 70ih, da bi ubrzo bila obustavljena. Urađeno je tek desetak kilometara pripremnih radova i to baš kod Ličkog Tiškovca. Da je završen, i Savkin autoput bi zasigurno "ušivao" granicu. Ali nije završen. A ovaj današnji autoput, daleko je od pravolinijskog...

Kod Ličkog Tiškovca sreću se dve države, tri regije i gomila županija i kantona. Selo je na samoj granici Zadarske i Šibensko-kninske županije (koja je ujedno i granica Like i Dalmacije na tom potezu). A ni Ličko-senjska županija nije daleko. Sa druge strane rečice Butižnice, smestilo se bosansko selo Gornji Tiškovac koje pripada Unsko-sanskom kantonu. Nekoliko kilometara južnije, nalazi se Donji Tiškovac koji pripada Kantonu br. 10. Neobično ime za kanton? To je zato što je Vrhovni sud BiH, u odluci u kojoj je politike bilo barem koliko i prava, naziv Hercegbosanski kanton proglasio neustavnim, pa se u nedostatku drugog "ustavnog" imena koristi Kanton br. 10. Tu i tamo može se čuti i naziv Livanjski kanton, jer mu je sedište u Livnu, ali to nije službeni naziv.

I kao da Ličkom Tiškovcu nije bilo dosta ovih čovekovih igara, i priroda se poigrala s njim. Kiša koja pada u Ličkom Tiškovcu otiče u Jadransko more, dok kiša koja pada u Ličkoj Kaldrmi nekoliko kilometara severnije otiče u Crno more, iako je Jadransko 15 puta bliže. I tu, na toj razvodnici slivova, država, regija, županija i kantona, izmedju napuštene pruge i nikad završenog autoputa, podno planina Poštak i Ilica (koju lokalno stanovništvo zove Ujilica), na istorijskoj tromeđi Austrougarskog carstva, Turskog carstva i Mletačke republike, smestilo se to slikovito i zabačeno mestašce. Bez TV i mobilnog signala, ali sa jednim retkim prirodnim fenomenom. Radi se o ledničkom jezeru, Babića jezeru.

babica-jezero-2Babića jezero. Fotografija: Marko Đedović

Ovakvih bisera prirode, poznatih i pod imenom gorske oči, ima još i na Durmitoru, Prokletijama i Šar-planini. Udaljeno svega 300m od sela, okruženo bukovim šumarcima i strmim padinama Poštaka, smestilo se to oko planine, modrozeleno, bistro i prilično duboko za svoju veličinu. Kad su obilne kiše i kad se snegovi tope, njegova se voda preliva kroz porozne krečnjacke stene i u vidu potoka hrli u Butižnicu, koja je dalje nosi prema Kninu i Krki, a ova dalje prema Šibeniku i Jadranskom moru. Leti nivo jezera nešto opadne i voda se ugreje na temperaturu prijatnu za kupanje.

Nažalost, samo za ono malo ljudi koji žive u okolnim pograničnim selima.

Zato što se u Lički Tiškovac ne moze doći. Jedini put vodi iz Gornjeg Tiškovca koji je u Bosni. A u Gornji Tiškovac dolazi se iz Ličke Kaldrme koja je u Hrvatskoj. I sve to po uzanom planinskom putu, prepunom odrona, sa čije leve strane je strma litica, a sa desne duboka provalija.

 – Neće te pustiti tamo – kaže mi Zora iz sela Kestenovac na Uni, koju sam upoznao dok sam obilazio drugi skriveni lički biser – impozantni vodopad Štrbački Buk.
– Ko me neće pustiti? – pitam je ja.
– Hrvatska granična policija.
– Zar je ima tamo? – u čudjenju pitam.
– Ima, imaju svoj punkt u Ličkoj Kaldrmi. A malo dalje je punkt bosanske granične policije. Jedina šansa ti je da ja idem s tobom. Radila sam pred penziju u Crvenom krstu i svakodnevno sam bila na terenu, pa me poznaju. Možda nas puste.
– Hajdemo onda, da nas ne hvata mrak – kažem joj ja.

Uputili smo se prema Srbu, usput obišavši i treći lički biser, vrelo Une, koji se nalazi izmedju sela Suvaja i Neteka, 10ak minuta hoda od glavnog puta. Veliko vrelo duboko preko 200m kod sela zvanih Suvaja i Neteka, kakve li igre reči! Pred ulazom u Srb skrećemo levo na široki asfaltni put.

– Kako širok i dobar put, a ne vodi nikuda? – čudim se ja.
– To je trebalo da bude priključak na Savkin autoput. Ali nikad nije završen – odgovara mi Zora.

Pred Ličkom Kaldrmom, široki put postaje puno uži, ali i dalje asfalt. Sa leve strane napušteno skladište goriva bivše JNA, tačno na granici. Najveće u bivšoj Jugoslaviji. Sa desne strane, unska pruga. Napred policijski punkt. Zora priča priču o tome kako hoću da posetim prijatelja kojeg sam upoznao u njegovom izbeglištvu. Policajac nas pušta.

– Vratite se isto ovuda. Nemojte ići u Strmicu. Tamo je policijski punkt druge županije. Napravićete sebi problem. Posebno ti, zato što nisi lokalac – kaže to gledajući u mene.

Zahvaljujemo mu se i produžujemo napred. Na punktu bosanske policije Zora ponavlja istu priču. Prolazimo dalje. Asfaltni puteljak postaje makadam. Litice, odroni i provalija.

– Vozi sporije, ova deonica je opasna – kaže mi Zora.

Iza okuke, Gornji Tiškovac. Parkiramo se tu i dalje nastavljamo pešice.

babica-jezeroBabića jezero. Fotografija: Marko Đedović

Prelazimo rečicu Butižnicu. Na mostiću znak državne granice. Dalje prolazimo kroz nekakav tunel. Mora biti da prolazimo ispod unske pruge, mislim ja u sebi. Zatim kuće, u kojima živi petnaestak starijih ljudi, povratnika.

– Blizu je jezero, ne možete promašiti. Prodjite kroz tunel ispod pruge pa pravo. Samo se čuvajte onog pevca, hoce da napadne. Svratite u povratku na kafu – kaže nam meštanin Stevo.
– Tunel ispod pruge? A kakav je ono tunel iza nas? – čudim se ja.
– To ste prošli ispod Savkinog autoputa. Nikad nije završen – odgovara mi.

Prolazimo ispod pruge, i idući uzbrdo, pratimo žubor potoka kroz bukovu šumu. Ubrzo izbijamo na proplanak na kojem se nalaze dva stara fudbalska gola. Bez mreže, i sva rđava, zaostala iz vremena kad su unskom prugom prolazile desetine prepunih vozova dnevno, i kad u Tiškovcu nisu živeli samo penzioneri. Iz vremena kad se u Tiškovac moglo doći. Iza okuke, Babića jezero nazire se kroz drveće. To prelepo modrozeleno oko šume i planine, koje je sticajem okolnosti ostalo nedostupno očima ljudi. Zamisljam kako je nekad bilo lepo kupati se u njemu, a u pauzama igrati fudbal na onom šumskom proplanku, za đake one napuštene i ruinirane škole pored koje smo upravo prošli. Razmišljanje mi prekida pastrmka koja se baca iznad vode. Zora, strastveni ribolovac i osnivač ribolovačkog društva "Lipen" Donji Lapac, žali što nije ponela pecaljku. Ja žalim što nisam poneo kupaći. Nije baš toplo, ali ne bi mi bilo prvi put.

licki-tiskovac-01
babića jezero, viđeno objektivom ASTER DORIČIĆ

U povratku svraćamo na kafu kod ljubaznog meštanina Steve. Sa setom u očima priča o tome kako je nekad bilo u Tiškovcu, a kako je sad. Poziva nas da dođemo opet.

– Rado ću doći opet, ali ne znam hoće li me pustiti granična policija? – odgovaram mu.
– Hoće, sigurno ćete pustiti ako se uredno najaviš. Tolerantni su oni, puštaju ljude da dođu. Nedavno su bili dva Kineza iz Knina – optimistično veli Stevo.
– I ja se nadam da hoće – odgovaram mu.

A ako me ne puste, onda mi jedino preostaje 3 sata pešačiti preko gudura i vrleti Poštaka, po zaraslim i neobeleženim planinskim stazama, razmišljao sam u sebi.

Ohrabren Stevinim optimističnim pozivom, za nekoliko meseci naumio sam da se vratim u Lički Tiškovac. Na policijskom punktu, stoji neki drugi policajac.

– Ne možete vi ovuda, ovo je malogranični prelaz, samo za ljude koji žive ovde – kaže mi.
– A jel' mogu preko Strmice? – pitam ja.
– Ne možete ni tuda.
– A kako mogu?
– Ne možete vi nikako u Lički Tiškovac – odgovara mi policajac.

To je bio odgovor koji mi se nije dopao. 

– Okrenite se ovde autom, ali pazite da ne zgazite ono mače. Ja ga hranim i žao mi ga je.

Okrenuo sam se i uputio u policijsku stanicu u Srbu, u nameri da pitam načelnika da li mogu posetiti Lički Tiškovac.

– Načelnik je na terenu, vratiće se za par sati. Ali ne verujem da će vas pustiti. Ne puštamo turističke posete u Lički Tiškovac. Da vam je neko umro i da idete na sahranu, onda bismo vas pustili. Ali obilazak jezera ne može – kaže mi dežurni policajac u stanici.

Zaputio sam se prema Kninu, da potrošim vreme dok se načelnik ne vrati. Usput sam video putokaz za vrelo Zrmanje i skrenuo da ga posetim. Tad mi se dogodila nezgoda, auto mi je upao u reku Zrmanju. Na sreću nije bila duboka, oko jedan metar. Pomoć su mi pružili dobri ljudi Dragan i Mara koji žive u blizini. I ja im se ovom prilikom duboko zahvaljujem. A poseta policijskom načelniku u Srbu ostala je za dogodine.