Moja kaleta je tisna
Ma je lipja vengo Londra
Nima sunca, nima arje
Ali jema moju jubav

Cvića samo u pitare
Tiramoli vežu skale
A murtila i lancuni
Lipo rese moju kalu

Kaleto moja draga
Volin te više od sunca
Niz tebe san vozija
Karet na balinjere
I uz tebe gura
Kolo od barila
Kaleto moja draga
Volin te više od sunca

Kaletica moja mala
Za me ništa lipjeg nima
Kad se sitin mladih dana
Svaki kamen ništo priča