Kroz Kinu (Milutin Velimirović, 1930)

Knjiga "Kroz Kinu" dr Milutina Velimirovića izdata je 1930. godine. Ona opisuje njegov 13-mesečni boravak u Kini u periodu 1918/19, u vreme mlade kineske republike, posle zbacivanja cara, a pre dolaska komunizma. Kina se u međuvremenu mnogo promenila, ali neke stvari su ostale iste...