Kratak pregled redovnih troškova Kluba putnika za 2022. godinu (a manje-više i za sve ostale godine, osim one u kojima bude većih projekata poput Putničke kuće). Ako želite da nam pomognete da dođemo do finansijske održivosti, što će reći – da udruženje pokriva sve svoje troškove, dobrodošli ste da nas podržite.