Oskar Davičo

Oskar Davičo

Oskar Davičo (1909 — 1989) bio je jugoslovenski pisac i pesnik rođen u Šapcu. Vodeći književnik svoje generacije, bio je jedan od najpriznatijih jugoslovenskih nadrealističkih pisaca, ali i revolucionarni socijalistički aktivista i političar.

Najnoviji članci

Baš Čelik

ISanjao sam ga.On ima ruke od gvožđa i runa,a usne od debele i rapave gume.Zubi su mu stene,oči od liskuna,u kosinosizverove i šume.Do pola mu...

Poezija