italijanska pomorska zastava
Ko malo bolje pogleda italijansku pomorsku zastavu, jasno će na njoj uočiti četiri dela, četiri simbola pomorske moći, četiri zastave nekadašnjih velikih pomorskih sila, legendarnih pomorskih republika. Venecija,  Đenova, Amalfi i Piza, mesta gde svaki ćošak nosi neku priču, gde se istok i zapad spajaju, kako po umetnosti, arhitekturi, tako i po izgledu ljudi, načinu života... Iz ovih luka su brodovi donosili dragocene začine sa istoka, znatiželjni trgovci i moreplovci upoznavali nove krajeve sveta, krstaši isplovljavali za Svetu zemlju. Zahvaljujući Venecijancu Marku Polu i Đenovljaninu Kristoforu Kolumbu, Evropa je dobila ideju o ljudima i predelima Istoka i Zapada. Pizanac, dete trgovca i matematički genije Leonardo Fibonači je u Evropu doneo arapski brojni sistem, a veliki moreplovac, Amalfitanac Flavio Đoja je sa istoka doneo i usavršio pomorski kompas... A kad je otkriven Novi svet, trgovina se sa Mediterana polako preselila na Atlantik, a moć italijanskih pomorskih republika da slabi... Zapravo, danas je još jedino Đenova ostala velika, prava luka: Venecija se potpuno podredila turizmu, Piza je potpala pod firentinski uticaj i okrenula kopnu, a veći deo Amalfija je uništen... U  sećanje na stara vremena, svakog juna, četiri stara rivala se nadmeću u  velikoj regati, a čast domaćina svake godine pripada jednom od njih. 
 

  pomorske republike
  Pomorske republike, redom: Venecija, Amalfi, Đenova, Piza
 
Ovakva mesta, nekadašnji centri sveta, svakako imaju šta da ispričaju... No, manimo se prašnjavih istorijskih knjiga i turističkih vodiča, pa da vidimo šta imaju da kažu uske, tek probuđene venecijanske uličice i kanali negde nakon svitanja, more, oblaci, trava, beli pizanski mermer, dekadentni, mračni đenovski budžaci i dokovi, mistični beli hodnici, stepenice i ogromne stene Amalfija...
 
  izlog u Amalfiju
  Jedan izlog u Amalfiju