Cvetanje Tise zapravo je parenje tiskih cvetova. Posle tri godine u mulju na dnu reke, insekti dolaze na površinu i, posle parenja, padaju na vodu gde se zadržavaju dovoljno dugo da ispuste jajašca, koja zatim padaju na dno reke...