Predstavljamo vam rječnik slenga grada Splita. Ilustracije su preuzete sa Facebook stranice Ae, koja se stalno puni novim slengom.