Alhambre Latinske Amerike

Novoarapska estetika i arhitektura bile su predmet proučavanja i u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama, ali nešto manje u Latinskoj Americi....

Devet izbrisanih godina

Pokušaj da se posleratna Glavnjača izbriše iz kolektivnog sećanja, da se asocijacija »Glavnjača = teror« ograniči samo na njeno predratno postojanje...

Ćorka

U Konaku Crnjanskog, sceni smeštenoj u 1901. godinu, kralj Aleksandar opetovano preti neposlušnim političarima »ćorkom«. »Pazite da ne zagatite u...

Trnova ružica

U borovoj šumi Krvavice, nedaleko od morske obale, spava betonska lepotica. Oblikom i čudesnošću odudara od svega poznatog iz graditeljskog sveta. O...

Batal džamija

Na mestu Savezne skupštine nekad se nalazila džamija. Veruje se da je sagrađena 1585. Tokom narednih trista godina služila je naizmenično kao...

Kule tišine

Nebo iznad Bombaja puno je crnih ptica. Na srebrnom pesku indiskog Lida, na plaži Juhu, ogladneli kupači drže svoje sendviče - ispod tanjira....