Priča šesta: Farik, licemerje

Damask je, ipak, prestonica Sirije i grad sa šest miliona stanovnika, tako da u njemu postoje i neke pojave koje se ne mogu sresti nigde drugde u...

Razgovori u Siriji: uvod

U „Lonely Planet“ vodiču za Bliski Istok piše da postoje neke teme o kojima nije uputno započinjati razgovor sa lokalnim stanovništvom. Tu pre svega...

Komuna Niederkaufungen

Na šta prvo pomislite kada čujete za «život u komuni»? Na hipike, lake droge i slobodnu ljubav? Na Francusku revoluciju? Ili na dobro organizovanu...

Razgovori u Siriji

Šest razgovora, vođenih na putovanju po Siriji, uglavnom o temama za koje u svim vodičima piše da ih u tim krajevima nipošto ne valja...