Sledi drugi i poslednji deo priče Liberija: Katolički usud:

Ovo što sam vam ispričala – kako smo rođeni u grehu i koju nam je kaznu bog namenio – zapisala sam pre nego što smo pobegli iz Liberije.

Moja sestra i ja smo rado učile engleski i volele smo da pišemo. Ona je, međutim, maštala da postane vlasnik velikog hotela. Moj san je bio manji: da predajem engleski negde u Evropi. Mislila sam, u Evropi ima puno jezika i biće ljudi koji će želeti da nauče engleski.

Nego, da se vratim na vreme dok smo živeli u Monroviji. To je bilo nakon što su nam ubili roditelje. Imale smo petnaest godina. Toga dana sam izašla iz škole, ali moja sestra nije bila na trgu kao što smo se dogovorili. Krenula sam kući. Neko me je uhvatio za vrat.

Okrenula sam se – onaj čovek koji nam je sve ubio.

Bio je sa bratom. Držali su moju sestru, vezanu, krv joj je curila niz usnu. Odvukli su nas u šumu. Govorili su nam grozne stvari. Kopilad, nesreća, takve stvari. Ubićemo vas. Vi ste sramota za naš katolički narod.

Brat je počeo da svlači moju sestru. Ostavi je, rekao je ubica. Ona je prljavo kopile rođeno iz greha. Tukli su nas do iznemoglosti. Moja sestra se onesvestila. Ja sam se pravila da sam mrtva.

Čim su otišli, ustala sam i pogledala sestru. Bila je živa.

Ponovili smo molitvu i pobegli iz Liberije. Bićemo zajedno, mrmljali smo u molitvi, uvek zajedno. Molili smo se kao iskreni vernici. Molili smo se kako nas je naučio sveštenik, naš otac.

Onda su došle godine bežanja. Putovali smo zajedno, Afrikom i Sredozemljem. Pomagali su nam razni ljudi, krijumčari, kriminalci – neki koje sam prethodno morala da ispoštujem, da odradim neke stvari, da bismo zaradili njihovu naklonost.

Sestru sam izgubila u Turskoj. Pre dve godine.

Do danas nisam uspeo da saznam šta se desilo sa njom.

Sedim u Srbiji i potpuno sam sama. Čekam trenutak da pređem u Hrvatsku. Ponekad se raspitujem da li neko od meštana želi da uči engleski. Ima ko želi, kažu mi u centru, ali teško da će tebe uposliti.

Ova priča deo je serije zapisa Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, koji rade sa migrantima i azilantima u Srbiji.