Tridesetak fotografija sa četiri putovanja u Siriju, u periodu 2004-2009. Različita mesta, fotoaparati, saputnici, motivi i konteksti. Ista zemlja i isti autor.