08 SULTANAT

Ko je već izgubljen, možda treba da bude još izgubljeniji.
– Sol Belou (Saul Bellow)

List Čikaškog univerziteta (University of Chicago Press) besplatno je objavio svoju trotomnu, kapitalnu Istoriju kartografije – najveći i najznačajniji pregled izrade mapa otkad se o mapama piše. Sve knjige raspoložive su na internetu, u PDF formatu, besplatno, po poglavljima, prvi tom, prva, druga i treća knjiga drugog toma, i prvi i drugi deo trećeg toma. Ovo je deo velikog i značajnog trenda otvorenog izdavaštva, trenda koji Klub putnika poštuje i sam promoviše. Ovo je i dokaz da kvalitetni sadržaji mogu biti besplatni i da postoje ljudi koji su svesni značaja zajedničke, svima dostupne kulture.

Kao što je putopis beleška putovanja jednog čoveka u jednom vremenu, Istorija kartografije beleška je kolektivnog putovanja svih ljudi od početka vremena.

Na starim mapama mešaju se mitologija, književnost i umetnost, sakralno i svetovno, kaligrafija, ilustracija i geometrija, astronomija i karikatura. Stare mape pričaju priče, sadrže šifre i kodove, mute stvarnost i stvaraju je iznova. Stare mape su osobne, lične, subjektivne, unikatne. Lažne. Carske. Mornarske. Čarobnjačke. Stare mape kriju beštije, aždaje i psoglave narode, imperijalne planove i zverske predrasude. Stare mape su oruđe kolonizatora i krst kolonizovanih.

Dok nas savremene mape, čiji je cilj preciznost i tačnost, sprečavaju da se izgubimo, stare mape nam – poput moćne pripovesti – pomažu da se izgubimo.

01 jordan

Teleilat Gasul, Jordan. 4. vek p.n.e, eneolit, bakarno doba. Kosmološka mapa čija centralna zvezda, prema nekim tumačenjima, predstavlja poznati svet okružen okeanima, ostrvima, nebom i mitološkim bićima.

02 vizantija

Vizantija. 13. vek. Karta poznatog sveta rekonstruisana prema Ptolemejevoj Geografiji (oko 150 godina p.n.e.) s označenim zemljama Serica i Sinae (Kina) na krajnje desnoj strani i iza ostrva Taprobane (Šri Lanka) i Aurea Chersonesus (Jugoistočna Azija).

03 burgundija

Burgonja, Francuska. 1460. Mapa vojvodstva, nastala zbog rasprave oko granica poseda. Autor joj je nacrtao tri horizonta, kao da je vojvodstvo – planeta Zemlja.

04 mundi

Italija. 1321. Jedna od mappa mundi, srednjovekovnih mapa sveta. Prikazuje Evropu, Afriku i Aziju, sa centrom u Jerusalimu. Pjetro Veskonte nacrtao ju je za potrebe promocije Krstaškog rata.

05 jorksiri

Istočni Jorkšir, Engleska. 1450. Takođe je nastala usled spora između dva vojvodstva oko prava na pašnjake i treset hamberskog estuara.

06 kvarizmi

Bagdad, Abasidski kalifat, treći kalifat koji je nasledio Muhameda. 9. vek. Mapa prikazuje reku nil, od mediteranske delte (levo) do dva izvora na Mesečevim planinama (desno). Autor je El Horezmi, veliki persijski matematičar, astronom i geograf. Reč algoritam potiče od njegovog imena.

07 bitka

Teritorija današnje Rumunije, 1711. Rusko-turski rat, plan bitke oko reke Prut. Bitka je samo deo većeg sukoba koji je Ruska carevina vodila sa Švedskom i državama Baltika. Mapa je danas u vlasništvu nemačke Orijentalne biblioteke u Berlinu.

08 SULTANAT

Ilkanat, teritorija današnjeg Irana. Ilkanat je bio jedna od četiri države nastale raspadom Mongolskog carstva, koje je pak nastalo na ruševinama Abasidskog kalifata. Bila je to mešavina islama, šamanizma i budizma. Pojedenog vremenog i raspalog od zemljotresa, Sulejman Veličanstveni posećuje ga u 16. veku. Mapa se danas čuva u Istanbulu.

09 evropaturk

Osmanska Turska. Verovatno 16. vek, doba Sulejmana Veličanstvenog. Mediteran, na vrhu prikazani su Dunav i Sava. Stil po uzoru na Pirija Reisa, velikog kartografa i admirala, pogubljenog nakon što je stao na stranu pogrešnog kandidata za presto.

10 chart

Sfaks, današnji Tunis. 16. vek. Grafikon el Šarifija el Sfaksija. Značenje uglavnom nepoznato.

11 radzastani

Natvdara, Radžastan, Indija. 12. vek. Hindu-hram posvećen bogu Krišni. Slikali su ga slikari koji su svoje umeće prenosili porodično, sa kolena na koleno.

12 plejade

Radžastan, Indija. 18. vek. Karta sazvežđa prikazuje ekliptiku, liniju prividnog kretanja Sunca tokom godine, oko koje se ređaju znaci zodijaka. Na grudima su Plejade, Vlašići.

13 puri

Puri, Odiša, Indija. 18. vek. Hram posvećen bogu Jaganatu, Gospodaru univerzuma. Mapa je slikana na platnu i potom lakirana.

14 kina

Od Koreje do Anama, obala Kine. Vek nepoznat. Mapa je crtana sa ciljem da zaštiti trgovinu u lukama. Ucrtane su strateške tačke i hramovi.

15 kina

Provincija Đangsi, Kina. 18. vek. Detalj sa mape prefekture.

16 kejp

Zapadni Kejp, današnja Južna Afrika. Davno pre nove ere. Šamani u transu bore se sa zlim duhovima. Šamani padaju u trans igrajući, plešući ritualne igre, što je deo stare kojsanske religije koja se i danas praktikuje u pustinji Kalahari.

17 fizic

Današnji Kongo. Vek nepoznat. Lukasa, takozvana memorijska tabla, konceptualna mapa kulture Luba. U isto vreme je (1) ilustracija Lubinog političkog sistema; (2) istorijska hronika; i (3) prikaz teritorijalnog rasopreda plemenskih teritorija. Koristeći ove fizičke mape kao mnemotehničke objekte, pripovedači su pričali priče o kraljevstvu Luba.

18 mlecni

Oklahoma, SAD. 1906. Zvezdana mapa Mlečnog puta, na jelenskoj koži. Autori su vračevi severnoameričkog indijanskog plemena Pauni.

19 brajton

Brajton, Engleska. 1536-49. Entoni Entoni nacrtao je plan napada na Brajton.

20 lakston

Lakston, Engleska. 1635. Autor: Mark Pirs (Pierse).

21 kasin

Grad Kašin, Rusija. 17. vek. 

22 sibir

Sibir, Rusija. 17-18. vek. Simjen Uljanovič Remezov, ruski kartograf i istraživač, nacrtao je etnografsku mapu Sibira. U pokušaju da pronađe "istinske" granice plemenâ Remezov je napravio mnoge greške.

23 bg

Opsada Beograda. Rani 16. vek. Jedan od najstarijih crteža Beograda. Danas se čuva u Istanbulu (Topkapı Sarayı Müzesi).